தேர்வர் பக்கம்

பதிவிறக்கங்கள்

Candidates can download hall tickets from 13.11.2020.

Published on 07-11-2020

கூட்டுறவுச் சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாயவிலைக் கடைகளில் கட்டுநர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்.

Published on 26-06-2020

கூட்டுறவுச் சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாயவிலைக் கடைகளில் விற்பனையாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்.

Published on 26-06-2020

கூட்டுறவு பட்டய பயிற்சி கல்வித் தகுதிக்கான திருத்தம்.

Published on 30-08-2019

கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளின் செலுத்துச்சீட்டு விபரம்

Published on 20-08-2019

கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளின் கிளைகள் விபரம்

Published on 14-08-2019

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் சுற்றறிக்கை- கூட்டுறவு பயிற்சி என்பது அத்தியாவசியமான இதர தகுதிகள் என்பதற்கான சுற்றறிக்கை

Published on 13-08-2019

உதவியாளர்/எழுத்தர் பதவிகளுக்கான தேர்வுக்குரிய பாடத்திட்டம்

Published on 13-08-2019
மேலும் படிக்க

நோக்கம்

தமிழ்நாடு கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் விதிகள், 1988 பிரிவு 151 (5) மற்றும் அரசாணை எண் (எம்.எஸ்) 3,  கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை 5.1.2016 தேதியிட்டபடி,கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மாவட்ட ஆள்சேர்ப்பு நிலையம் (டிஆர்பி) என்பது அறிவார்ந்த மற்றும் ஆற்றல்மிக்க நபர்களைக் கொண்டு  கூட்டுறவுத் துறை எதிர்கொள்ளும் புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ளுதல் மற்றும் வளர்ந்து வரும் கூட்டுறவு மற்றும் பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு பதிலளித்தல்.

குறிக்கோள்

 திருப்பூர் மண்டலத்தில்  உள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பல்வேறு பதவிகளுக்கு சரியான , நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான ஆள்சேர்ப்பு செயல்முறையை உறுதி செய்தல்.
தேர்வர் பக்கம்

பதிவிறக்கங்கள்

Candidates can download hall tickets from 13.11.2020.

Published on 07-11-2020

கூட்டுறவுச் சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாயவிலைக் கடைகளில் கட்டுநர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்.

Published on 26-06-2020

கூட்டுறவுச் சங்கங்களால் நடத்தப்படும் நியாயவிலைக் கடைகளில் விற்பனையாளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவம்.

Published on 26-06-2020

கூட்டுறவு பட்டய பயிற்சி கல்வித் தகுதிக்கான திருத்தம்.

Published on 30-08-2019

கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளின் செலுத்துச்சீட்டு விபரம்

Published on 20-08-2019

கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளின் கிளைகள் விபரம்

Published on 14-08-2019

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் சுற்றறிக்கை- கூட்டுறவு பயிற்சி என்பது அத்தியாவசியமான இதர தகுதிகள் என்பதற்கான சுற்றறிக்கை

Published on 13-08-2019

உதவியாளர்/எழுத்தர் பதவிகளுக்கான தேர்வுக்குரிய பாடத்திட்டம்

Published on 13-08-2019
மேலும் படிக்க